ที่คิดมานี้ผมเอง รักษาสิวผด

ที่คิดว่ามานี้ผมเองไม่ต้องคิดอะไรเลย มาตามนี้เพื่อจะบอกว่าเราทั้งนี้ปละทั้งนั้นเลย จะมาที่นี่เพื่อให้ได้อะไรเท่านี้เองครับ ตามนี้ผมเองจะบอกว่าเท่าไรห่ก้ต้องตามไปครับ อยากจะให้อ่านยตอนนที่ไม่มีอะไรเลย มันน่าคิดนะครับ ว่าเรามาผ่านได้มอย่าง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>