วิธีรักษาสิว ตามที่เรา ๆ เองได้เรียนรุ้ว่านะครับ

วิธีรักษาสิว

วิธีรักษาสิว ชามที่ใส่อาหารที่เล็กลงเพราะถ้าเรายังดื้อดึงที่จะใช้จาน – ชามที่มีขนาดใหญ่ที่จะทำให้เราตักอาหารในปริมาณที่มากๆตามไปด้วย ทีนี้เหละอ้วนแน่ๆ

วิธีรักษาสิว .ปิดโปรแกรมการกินตั้งแต่ 6 โมงเป็นต้นไปเพราะการหยุดกินอาหารตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไปนั้นจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้พักผ่อนอย่างเต็มที่  วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>