อยากจะให้มาฟัง รักษาสิว

อยากจะให้มาฟังนะครับ เร่ืองราวที่เกิดขึ้นมานี้ มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าเกิดมาตามหาเงินต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดได้เลย จะมาวันนี้ได้ผมเอง  ได้หาทงออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการมากกว่านี้ มันไม่มีทางเลย

 

วันนี้ผมเองได้หาวิธีต่าง ๆ เพื่อให้สิวหาย มันเป็นวิธีการเดียวที่จะเกิดขึ้นได้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>