เราก็ต้องบอกละ รักษาสิวอักเสบ

เราก็ต้องบอกหละครับว่าสิวที่ขึ้นมาตอนนี้จะหายได้ไหม ก็ต้องหาทางไปหละครับว่าสิวจะหายได้ไหม ก็ต้องหาทางออกเพื่อทีทางที่ดีกว่าเราว่าทางนี้ก็ต้องหาทางกันออกไปต่อไป เราเองจะต้องการสู้ ๆ อย่างที่เพื่อน ๆ บอกนะครับ เราเองก็ต้องบอกนะครับ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>