เราว่าความรู้สึกนะครับ ครีมรักษาสิว

เราว่าความรู้สึกนะครับ มันอยากจะบอกว่า ความรู้สึกจริงๆเลย มันไไม่รู้ว่าตัวเอง จะต้องการมากว่านี้ มันไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน มันไม่รู้ว่าที่ว่าผ่านมานี้จะต้องการความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่รู้ตัวเองเลย ขจะมาวันนี้หรือว่าวันไหน ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>