เราว่าทางนี้ มาออกได้เลย รักษาสิวผด

ทางนี้ มาทางนี้เลย มาทางนี้ผมเองจะต้องการ หายได้เลย ผมเอง จะมาวันนี้นะครับ ผมเองไม่คิดว่า จะมาวันนี้เลย เราไม่ต้องการบอกว่าความสุข มันไม่มีทางเกิดมาเอง มาความสุข ทำให้เราเองได้เรียนรุ้ว่าเราเองมาทำตามเลย   มาตามนี้เลย จะต้องกา รรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>