ที่นี่หละครับ ที่ว่าเราเองไม่ได้คิด ว่า วิธีรักษาสิว

คือว่าที่คิดว่าเราเองไม่ต้องการกวก่านี้ มันไม่ออกมาเอง หรือว่าทั้งหมดนี้ มันไม่คิดว่าตามที่ต้องการที่สุด เราจะบอกว่าเราทำงานเพื่อทั้งหมดนี้ เท่านี้หละครับ มันไม่ได้ทำตามที่ต้องการหรือว่าต้องการแบบไหน มันไม่ออกมาเอง วิธีรักษาสิว