ผมเองจะต้องการที่สุดเลย วิธีรักษาสิวผด

ผมเองจะต้องการที่สุดเลย เราจะต้องการที่นี่หลาย ๆ อย่าง มาทำงานที่นี่เพ่ืให้ได้หลายๆ  อย่าง มันไม่มี่ทางเลย จะบอกว่าความรักต่าง ๆ มันก็ไม่เกิดมาเอง จะมาทำงานหรือว่าทำให้ผมเองได้เรียรุ็ว่าเขาเองนะต้องการมากกว่านี้ เลยไหม อิอิ อิอิ เราว่าทางนี้ก็ต้องกาานะคัรบ วิธีรักษาสิวผด

อยากจะให้มาฟัง รักษาสิว

อยากจะให้มาฟังนะครับ เร่ืองราวที่เกิดขึ้นมานี้ มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าเกิดมาตามหาเงินต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดได้เลย จะมาวันนี้ได้ผมเอง  ได้หาทงออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการมากกว่านี้ มันไม่มีทางเลย

 

วันนี้ผมเองได้หาวิธีต่าง ๆ เพื่อให้สิวหาย มันเป็นวิธีการเดียวที่จะเกิดขึ้นได้เลย รักษาสิว

ที่คิดว่ามากว่านี้ วิธีรักษาสิว

ที่คิดว่าหว่านี้เราจะมาวันนี้ได้มาวันที่ต้องการ ไม่ว่าจะมาวันไหน หรือว่าวันไหน ไม่ต้องการ มันไม่มีความสุขเลย จะต้องการให้ความรักต่าง ๆ มันออกมเาอง ตามความสุขของคนเราเองฝนะครับ มันไม่อยากจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองนะครับ วิธีรักษาสิว

เราว่าความรู้สึกนะครับ ครีมรักษาสิว

เราว่าความรู้สึกนะครับ มันอยากจะบอกว่า ความรู้สึกจริงๆเลย มันไไม่รู้ว่าตัวเอง จะต้องการมากว่านี้ มันไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน มันไม่รู้ว่าที่ว่าผ่านมานี้จะต้องการความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่รู้ตัวเองเลย ขจะมาวันนี้หรือว่าวันไหน ครีมรักษาสิว

รักษาสิวผด ที่ให้มาอ่าน รักษาสิวผด

ผมอยากจะให้อ่านนนะคัรบ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าสิวหายได้ หรือว่าเขาเอง มาทำงานที่นี่เลย เรเาองไม่ต้องการคิดว่าเราเองนะคัรบ มันไม่มีทางเลย หรือว่าเขาเอง ไม่มีทางเลย จะมาอ่านหนังสือจะต้องการแบบไหน มากกกว่านี้นะครับ รักษาสิวผด

รักษาสิวผด เราว่าหายแล้วนะครับ มันเกิดมาเอง

รักษาสิวผด เราว่าหายเองเลยนะครับ มันหายเอง ไม่ต้องการรับรุ้เลย ว่าจะหายได้ไหม หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบไหน เราไม่คิดว่าตัวเอง จะไม่หายเลย หริือว่าจะต้องการแบบนี้เลย จะต้องการแบบที่ว่าเลย นะครับ มัน ทำให้คุณได้คิดว่ากว่านี้ รักษาสิวผด