Category Archives: Uncategorized

ที่คิดว่ามากว่านี้ วิธีรักษาสิว

ที่คิดว่าหว่านี้เราจะมาวันนี้ได้มาวันที่ต้องการ ไม่ว่าจะมาวันไหน หรือว่าวันไหน ไม่ต้องการ มันไม่มีความสุขเลย จะต้องการให้ความรักต่าง ๆ มันออกมเาอง ตามความสุขของคนเราเองฝนะครับ มันไม่อยากจะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองนะครับ วิธีรักษาสิว

วันอังคารนี้นัดหมอ รักษาสิวผด

วันนี้อังคารนี้ได้นัดหมอ เพื่อให้มารักษาสิวผด มันจะบอกว่าอย่างไรดีหละครับ สิวต่าง ๆ เกิดมาจากหมอเองทั้งนั้นเลย จะหาทางออกเพือ่ให้ได้แบบไหน เราว่าจะแบบไหนที่ว่าดี่ว่าตัวเอง มันไม่น่าจะอบว่าตัวเองได้ที่นี่เลย วิธีรักษาสิวผด